Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby 24 měsíců od zakoupení a dle
záručních podmínek výrobců, který stanovuje životnost produktů na 12měsíců vadu, která nebyla způsobena
jeho nesprávným používáním nebo jiným nesprávným zacházením , ale vadu samotného výrobku, má v záruční
době právo na reklamaci zboží.
Za záruční list je považována faktura o koupi zboží.
Freestylové koloběžky, skateboardy, kola a náhradní díly jsou určeny k venkovnímu užití, především ve
sportovištích k tomu určených.
Nemělo by se na nich však jezdit v dešti, ve sněhu, taktéž jim nedělají dobře vysoké mrazy, nebo naopak vysoké
teploty, na kamenitém podkladu, na skoky na obrubníky apod..I nesprávná původní montáž může produkt trvale
poškodit a na to se záruka nevztahuje !
Měli by se omezit nežádoucí nárazy, pády, neházet s nimi atd. Chovat se k produktu co nejlépe, nezanedbávat pravidelnou a správnou údržbu (mazání,pravidelný servis).Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na zničení, opotřebení, mechanické poškození...Skrytá výrobní vada se obvykle objeví hned při prvním použití výrobku, maximálně v prvních týdnech.
Pokud zboží jeví např. známky koroze, má se za to, že výrobek nebyl užíván v souladu s účelem a jako takový jej
nelze reklamovat.
Samozřejmě není dovoleno jakkoliv zakoupené zboží upravovat - pokud vyměníte na koloběžce jednotlivé díly za jiné, nebo např.zkrátíte řídítka, nebo jakkoliv jinak změníte design produktu, přicházíte o záruku.
Reklamovaný produkt nesmí jevit známky nesprávného použití - nesmí mít hluboké rýhy, promáčkliny, desky
u koloběžek nesmí být zespod úplně prodřené, protože tím dochází k oslabení materiálu a k následnému
prasknutí desky.

Zákazník musí prodejce informovat o závadě neprodleně po jejím zjištění.
Na pozdější reklamace nebude brát zřetel !

Po uplynutí lhůty 24 měsíců nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů
od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

JAK REKLAMOVAT ZBOŽÍ :

Zboží je možno reklamovat třemi způsoby.

1. Na prodejně (námi preferovaný)
2. Emailem s fotodokumentací (námi preferovaný)
3. Odesláním zboží na naši adresu (nejdéle trvající)

1. Na prodejně

Reklamované zboží přineste spolu s dokladem o zakoupení k nám do prodejny Bastard Republik na ulici Brandlova 92A, Hodonín,
kde vše zkonzultujeme přímo na místě.

2. Emailem s fotodokumentací

Zboží je potřeba důkladně nafotit. Čím více fotek, tím lépe se bude reklamace posuzovat. Je velmi důležité zboží
nafotit z více stran a úhlů. Je potřeba nafotit jak detail závady, tak i celý produkt. Pokud reklamujete desku,
je nutné vyfotit i její spodní část.
Z fotografií musí být patrné, jaký je celkový stav reklamovaného zboží. 
K fotodokumentaci připojte :
- přesný popis závady
- doklad o zakoupení
- Vaše iniciály
- telefonní číslo, na kterém Vás můžeme popř. kontaktovat

Vše prosím odešlete na náš email : shake.kalina@seznam.cz

3. Odesláním zboží

Čisté zboží pečlivě zabalte do původního obalu. Vytiskněte REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (ROZKLIKNĚTE).Popište podrobně důvod reklamace, přiložte doklad o jeho
zakoupení a vše na vlastní náklady (ne na dobírku !) zašlete na adresu naší provozovny: 

Bastard Republik, s.r.o.
Brandlova 92A
695 04  Hodonín
Tel.: +420721589969